Przed i Po

Strona pokazuje zdjęcia przed doświetlaniem i obróbką, prosto z aparatu oraz po doświeniu lampami błyskowymi i poskładaniu w Photoshopie.
Użyj suwaka, aby podejrzeć jak zmieniło się zdjęcie.